Polgárőr Egyesület

A Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület története, tevékenysége

Egyesületünk 2001. március 12-én tartotta 21 fővel az alakuló ülését.

Létrejöttét generálta nagyban az a tény, hogy a lakosság nem érezte megfelelőnek a közbiztonság addigi szintjét, ugyanis a faluban, illetve a környékén elharapózott a betöréses lopások, rongálások, könnyű – és súlyos testi sértések száma. Volt egy közvetlen kiváltó bűncselekmény is, ti. egy idős, egyedül élő emberre éjszaka, többen törték rá a háza ajtaját, ahol az idős urat megfenyegették, illetve addig a lakásban maradtak, míg az értékeket össze nem szedték. Ez az eset nagy felzúdulást váltott ki a helyi lakosokban, akik önszerveződően, 10-12 fős csapatokban járták a falut, illetve annak külterületét, hogy az ilyen jellegű támadásoknak elejét vegyék. Ekkor határozott úgy az Önkormányzat, hogy – megelőzvén az önbíráskodást – megalakítja a falu polgárőrségét, hogy elejét vegye a hasonló bűncselekményeknek.

A polgárőrség megkezdte működését, és tagja lett az 1991-ben alakult Országos Polgárőr Szövetségnek. Megkezdődtek az uniformisok beszerzése, a tagok regisztrálása, és tagsági igazolvánnyal való ellátása.

Hála a polgárőrség létrejöttének, illetve a kitartó, éjjel-nappal teljesített szolgálatoknak, a bűnözés rendkívüli mértékben csökkent a településen. 2003-ban, több támogatónak is köszönhetően, szolgálati gépkocsit is tudtunk vásárolni, ezáltal is növelve az egyesület hatékonyságát. Nagy segítség volt, mert így bejelentés után rövid időn belül oda tudtunk érni a helyszínre, és sok esetben tetten értük az elkövetőt.

A polgárőrség működésének köszönhetően jelentősen javult a közbiztonság, betöréses lopás már évek óta nem fordult elő. Ebben úgy gondoljuk jelentős súlya volt-van a rendszeres járőrszolgálatnak.

Jelenlegi taglétszámunk 29 fő. Sajnos minket is elért az a mai Magyarországon gyakori jelenség, hogy a családfenntartás miatt vállalt extra munkák az önkéntesen, a köz javára vállalt munkák kárára vannak elvégezve, így sajnos a járőrszolgálat nem minden esetben tud megvalósulni.

Jövőbeni terveink között szerepel egy saját irodahelyiség kialakítása, ahol tudnánk a felszerelésünket, iratainkat tárolni, és ami biztosítaná a megfelelő hátteret, hogy tovább tudjuk végezni gyümölcsöző munkánkat Nemesgulács és környéke védelmében.

Tóth Ferenc
Elnök

Post Author: kradmin